Bestyrelsen

Bestyrelsen har kontortid 1. April – 30 September sidste Torsdag i måneden kl 18.30 i fælleshuset

Kenni Spuur - Have 77

Formand

Flemming Gravesen - Have 42

Næstformand

Bjarne Caspersen - Have 65

Kasserer

Carsten Larsen - Have 37

Medlem

Benny Duvald - Have 75

Medlem

Jens Christian Schjøtt - Have 69

Medlem

Finn Wessmann - Have 31

Medlem