KLOAKERING 2019

Herunder vil vi liste de informationer og spørgsmål vi får løbende…..

Tidsplan (bliver løbende opdateret)

 • 23-08-2018 infomøde omkring projektet i fælleshuset
 • 14-09-2018 gennemgang af haver med rådgiver
 • 01-10-2018 opbygning af skur-by
 • 21-10-2018 vandet bliver lukket, og rørene pustes
 • 22-10-2018 Parkeringspladsen lukkes fra sommervej og ned mod vintervejr med hegn, så i kan ikke parkere i den ende vinteren over.
 • 22-10-2018 opstart på forårsvej & Sommervej (cirka)
 • 30-03-2019 Vandet er blevet åbnet i de nye vandbrønde, men i må IKKE bruge kloakken, før kommunen har klarmeldt det
 • Slut maj 2019 – opretning af brønde
  Maj/Juni 2019 – Udbedring af asfalt på parkeringsplads, der varsles et par dage før, da der ikke kan parkeres i 1-2 dage
 • Forår 2020 – Opretning af veje, samt perlesten reetableres

 

Spørgsmål & Svar (se herunder)

Hvornår starter entreprenøren op?

De starter cirka 10 oktober 2018 til omkring 1 april 2019

Hvor starter de?

De starter på forårsvej og sommervej, og kører derefter videre til de andre veje

Bliver vejene lukket i perioden?

Ja, alle veje bliver lukket i hele perioden, du vil dog kunne gå ned til dit hus.

Hvornår kan vi selv få vores egne kloakmestre ud for at etablere i vores have?

Det kan i når fællesprojektet er afsluttet, omkring april 2019, i kan dog godt benytte vinteren til at hjemtage forskellige tilbud, der må dog ikke påbegyndes noget arbejde førend det er godkendt af vores rådgiver samt bestyrelsen.

Husk også at alt arbejde SKAL godkendes af vores rådgiver i henhold til aftale med kommunen.

Hvornår bliver vandet lukket i år?

Det bliver det Søndag den 21 oktober 2018, husk at du skal være her hvis du skal have blæst dine rør igennem som altid.

Bliver det muligt at parkere på parkeringspladsen til vinter?

Der vil være meget begrænset parkeringsplads til vinter, da entreprenøren skal have en skur-by samt opbevaring af jord og materialer liggende, så forvent meget få parkeringspladser.

Hvor langt ind på min grund må jeg placere de omdelte pinde?

Maksimalt inden for 2 meter fra stien og ind, husk at der skal være cirka 1 meters mellemrum mellem de 2 pinde.

Hvad med min hæk/bed/planter/havelåge mm.

Der hvor du har sat dine 2 pinde, skal du fjerne det beplantning/postkasser/fliser mm, som du ikke vil miste, da der ellers er risiko for at det bliver ødelagt af maskinerne.

Bliver vintervandet lukket?

Som udgangspunkt nej, der vil være vintervand i hele vintersæsonen, medmindre noget uforudset sker.

Hvad sker det med de nuværende vand til foråret.

Forudsat at entreprenøren bliver færdig med kloak og helårsvandsprojektet, så vil de gamle vandhaner ( i skellene ) blive nedlagt til foråret, men selvfølgelig kun hvis det nye er klar.

Hvis ikke jeg er klar til at blive koblet på det nye vand til foråret i min have, har jeg så ingen vand i næste sæson?

Nej, den nemmeste løsning, hvis ikke man er klar til kloak og vand i haven, er at købe 20-30 meter vandslange, og så koble det på det nye vand i den nye brønd, og så trække det over til din gamle vandledning ( de gamle vandhaner i skellet ) og så koble det på der, så har du vand igen, men må så leve med at du har en vandslange liggende fra det nye til det gamle, indtil du får koblet både vand og klak på, men så har du vand til sæsonen som sædvanligt.

Vil der fremover skulle pustes rør når sæsonen slutter

Ja, medmindre du har etableret vintervand (altså gravet det ned i 1.20 meter), så vil det være nødvendigt at du får pustet dine rør, for at undgå frostsprængninger, men du skal selv fremadrettet stå for det. I den nye vandbrønd, vil der komme en ventil, som du kan puste i selv med en lille kompressor, eller en luftpumpe, således at du selv kan få pustet dine rør.

Tidsplan

Her er den foreløbige tidsplan fra entreprenøren

Skæve dæksler mm

Husk at når i får entreprenører ud for at koble den nye kloak på til jeres hus, så er det den pågældende entreprenør der skal rette så dækslerne sidder lige.

Hvis ikke i har fået koblet kloakken til jeres hus endnu, så er det vores entreprenør der kommer og retter dækslerne sidst i maj, men hvis i selv har haft gravet, så er det jeres egen entreprenør der skal rette det til.