NYHEDSBREV

Orientering om hvad der sker i kolonihaven.

Velkommen til det første af forhåbentlig mange nyhedsbreve i haveforeningen.

Vi vil fremover holde jer orienteret om hvad der sker i foreningen via et månedligt nyhedsbreve eller når der er noget at skrive om, så det håber vi i vil tage godt imod.

Dette nyhedsbrev bliver sendt ud via mail, så hvis du ikke har tilmeldt dig nyhedsbrevet via mail, så kan du gøre det på hjemmesiden www.raagaardskaer.dk under rubrikken "nyhedsbreve" hvor ældre breve også kan læses.

Vi printer også dette nyhedsbrev og omdeler i postkassen, men det bliver kun dette, fremadrettet bliver de sendt via mail, og så bliver der printet 1 kopi som bliver ophængt på opslagstavlen ved fælleshuset.

Da vi grundet Corona ikke har kunnet afholde ordinær generalforsamling endnu, og ikke ved hvornår det kan lade sig gøre, kan dette nyhedsbrev godt blive længere end normalt, da vi her vil skrive nogle af de ting vi plejer at oplyse om på generalforsamlingen.

NYE MEDLEMMER SIDEN SIDSTE ÅRS GENERALFORSAMLING.

Der er solgt 3 haver, og vi byder velkommen til følgende medlemmer.

Have 3 - Jeanette Sørensen

Have 11 - Morten Thomsen

Have 60 - Frank Skands.

FARTBUMP PÅ PARKERINGSPLADSEN

Da vi har fået mange klager over at folk kører alt for stærkt, både på vejene og på parkeringspladsen, har bestyrelsen valgt at indkøbe professionelle vejbump og monteret dem, da disse bump er temmelig dyre, valgte vi selv at montere dem for at holde udgifterne nede.

CORONA & GENERALFORSAMLING

Som alle nok er vidende om, er der grundet Corona Virus forsamlingsforbud, som gør at vi ikke må mødes mere end 10 mennesker, hvilket gør det umuligt at afholde almindelig generalforsamling.

Da vores vedtægt dikterer at den skal afholdes inden udgangen af maj, forsøgte vi efter råd fra administrator og vores brancheforening at afholde en skriftlig generalforsamling uden forslag, men kun med det mest nødvendige for at kunne overholde vedtægten, nemlig godkendelse af regnskab, godkendelse af budget, samt valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen valgte dog at trække dette tilbage, da der kom en del kritik af dette fra nogle andelshavere.

Da det p.t er ukendt om hvornår at det bliver tilladt at mødes, som minimum 85 mennesker, så kan vi ikke sige noget om, hvornår og om vi når at afholde generalforsamling i denne sæson.


KONTAKT TIL BESTYRELSEN

Den korrekte møde at kontakte bestyrelsen er ved enten at sende en mail til kontakt@raagaardskaer.dk eller ved at dukke op den sidste torsdag i hver måned kl 18.30 ved kontoret ved fælleshuset.

Facebook er IKKE den korrekte måde at kontakte bestyrelsen på, vi svarer ikke på indlæg på facebook.

Personligt fremmøde i bestyrelsesmedlemmernes haver er heller ikke den korrekte måde at kontakte os på, medmindre det er SUPER akut (f.eks hvis et vandrør er sprunget eller noget)

Hvis ikke det er akut, så send en mail eller mød op på kontoret, så bliver jeres spørgsmål behandlet og besvaret.

FULD SYNLIGHED

Bestyrelsen kan kun opfordre jer til at kontakte os via mail, eller møde op på kontoret i vores åbningstid, såfremt i har noget i ønsker at få opklaret.

Det kunne f.eks være spørgsmål til bestyrelsens indkøb, spørgsmål omkring kloaksagen mm, mød op eller send en mail, så svarer vi hjertens gerne, da vi gerne står på skud for de beslutninger vi har taget.

NÆSTE GANG KONTORET HAR ÅBENT ER TORSDAG DEN 28 MAJ KL 18.30

Hvor i er meget velkomne til at kigge op og få svar på de spørgsmål, i måske ville have stillet på generalforsamlingen.

Fremadrettet vil spørgsmål der kunne have relevans for alle, så blive refereret i næste nyhedsbrev.


GENETABLERING AF VEJENE

Flere har spurgt til hvornår vejene bliver genetableret med perle-sten.

Oprindeligt var planen at det skulle være sket i marts måned inden sæsonstart, men efter møde med entreprenøren kunne vi konstatere at jorden var alt for blød, efter den meget våde vinter vi har haft.

Grunden til at det så ikke bliver gjort nu, hvor jorden må siges at være hård, er at entreprenøren skal spærre halvdelen af parkeringspladsen af for at kunne have plads til materialer, maskiner mm, i 3 uger, og det ser vi ikke som at være realistisk lige nu, hvor mange er flyttet herud.

Derfor har vi valgt at udsætte dette til slutningen af sæsonen.

TIL SIDST

Det var alt hvad vi lige kunne komme i tanke om med dette første nyhedsbrev, hvis der er noget vi har glemt, så kommer det med i næste brev.

Med håbet om en god sæson, og at i alle er raske.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

email: kontakt@raagaardskaer.dk
Kontoret har åbent den sidste torsdag i hver måned kl 18.30

afmeld nyhedsbrevet    |