NYHEDSBREV

Orientering om hvad der sker i kolonihaven.

    Nyt vedrørende Lokalplan - Høringssvar

Hej Alle

Jeg ved at i alle har modtaget et brev fra Tårnby Kommune angående høringsbrev om den nye lokalplan.

I skal i den forbindelse bide mærke i at kommunen har indført at alle byggeaktiviteter skal ophøre, indtil lokalplanen er endelig eller såfremt at en beboer indhenter en skriftlig godkendelse af Tårnby kommune.

Dette betyder at der nu er byggestop fra nu af indtil lokalplanen er endelig vedtaget.

Om det også gælder for renovering af eksisterende bygninger ved jeg ikke, men for jeres egen skyld, så vil jeg anbefale at i selv spørger kommunen, såfremt i overvejer at renovere/udskifte noget.

Som sagt har i alle selv modtaget den, men jeg kopierer lige teksten under alle omstændigheder.
"Retsvirkninger
Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold.
Med offentliggørelsen af forslaget til lokalplanen indtræder der et øjeblikkeligt byggeforbud - et byggestop som gælder indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.
Det betyder at alle byggeaktiviteter skal ophøre, med mindre der foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra Tårnby Kommune.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb i begrænset omfang tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• at dette er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan
• at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• at der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed
Dette kræver dog i hvert enkelt tilfælde, en forudgående skriftlig ansøgning og
efterfølgende godkendelse fra Tårnby Kommune.
De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse."
Med venlig hilsen
Carsten Larsen p.v.a Bestyrelsen
 

 

email: kontakt@raagaardskaer.dk
Kontoret har åbent den sidste torsdag i hver måned kl 18.30 (i sæsonen)

afmeld nyhedsbrevet    |